Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuo, kurį su Asmens dokumentų išrašymo centru prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) sieja arba siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

ČIA GALITE PATEIKTI PRANEŠIMĄ APIE ADIC:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį nusižengimą;
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su ADIC.

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMO BŪDAI:

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu [email protected];

Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus į VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių adresu Šventaragio g. 2, Vilnius;

Paštu: informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, ant voko nurodant žymą „VRM KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

PRANEŠIMUS PATEIKUSIEMS ASMENIMS gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

UŽTIKRINAME ASMENS IR JO PATEIKTOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašas.

Atnaujinimo data: 2023-09-11