SCHEMA

GALIOJIMAS

Asmens tapatybės kortelė galioja:

  • 2 metus, jeigu ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
  • 5 metus, jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
  • 10 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
  • 30 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus;
  • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

 

Lietuvos Respublikos pasas galioja:

  • 2 metus, jeigu pasas išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
  • 5 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
  • 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus;
  • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

 

VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠAS

DokumentasRinkliavos dydis, Eur
Bendra tvarka (per mėnesį)Skubos tvarka
Asmens tapatybės kortelė**Išdavimas / keitimas10per 5 d. – 60per 1 d. – 100
Lietuvos Respublikos pasas**Išdavimas / keitimas50per 5 d. – 100tą pačią dieną* – 200
Tarnybinis pasasIšdavimas / keitimas28per 5 d. – 42per 1 d. – 56
Asmens be pilietybės kelionės dokumentasIšdavimas / keitimas50per 5 d. – 100 
Pabėgėlio kelionės dokumentasIšdavimas / keitimas50per 5 d. – 100 
Užsieniečio pasasIšdavimas / keitimas65 
Teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimas ir keitimasPrašymo išduoti ar pakeisti teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą ir teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimą arba keitimą10 
Leidimas laikinai gyventi LR (toliau – leidimas laikinai gyventi)Prašymo išduoti/pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimas, nagrinėjimas, sprendimo priėmimas ir leidimo laikinai gyventi išdavimas (neišdavimas)160320
Leidimo laikinai gyventi naujai įforminimas4590
Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi)Prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi priėmimas, nagrinėjimas, sprendimo priėmimas ir leidimo nuolat gyventi išdavimas (neišdavimas)160320
Leidimo nuolat gyventi pakeitimas4590
Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelėPrašymo išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą)60 
Prašymo pakeisti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą)40 
Elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonėPrašymo dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo nagrinėjimas ir elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės išdavimas90 

* Dėl skubos tvarkos
Jei prašymas gauti pasą skubos tvarka tą pačią darbo dieną pateikiamas bet kuriame Migracijos departamento teritoriniame skyriuje po 12 val., pilietis atsiimti pasą gali kitą darbo dieną nuo 11 val. tik Migracijos departamento Vilniaus skyriuje (Vytenio g. 18).

** Vaikams iki 18 m. valstybės rinkliava už vieno iš asmens dokumentų (pasirinktinai) išdavimą ar keitimą bendra tvarka per 1 mėn. yra sumažinama 50% (tokiu atveju, valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą – 5 Eur, paso – 25 Eur), o piliečiams, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, valstybės rinkliava už vieno iš asmens dokumentų (pasirinktinai) išdavimą ar keitimą bendra tvarka per 1 mėn. yra sumažinama 80 % (tokiu atveju, valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą – 2 Eur, paso – 10 Eur).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Valstybės rinkliava už paslaugas (įmokos kodas – 5740) mokama į vieną iš šių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitų: https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai

Daugiau informacijos apie valstybės rinkliavas galite rasti čia https://migracija.lrv.lt/lt/paslaugos

Atnaujinimo data: 2023-10-02