Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką Lietuvos Respublikos asmens dokumentų išrašymo srityje.

Misija – būti šiuolaikiška valstybės įstaiga, užtikrinančia savalaikį ir saugų, atitinkantį galiojančius teisės aktus, asmens dokumentų išrašymą, išrašymo ir išdavimo procesų koordinavimą.

Strateginiai tikslai:

  • Veiklos valdymo tobulinimas, taikant kokybes vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standartą ir informacijos saugumo valdymo sistemos, atitinkančios LST ISO/IEC 27001:2017 standartą.
  • Stebėti asmens dokumentų išrašymo ir išdavimo procesus ir teikti siūlymus dėl procesų efektyvumo užtikrinimo.
  • Efektyvus įrangos, susijusios su asmens dokumentų išrašymu ir išdavimu, atnaujinimas.
  • Teikiamų paslaugų plėtimas ir gerinimas, atsižvelgiant į užsakovų ir visuomenės poreikius.
  • Išrašomų asmens dokumentų spektro plėtimas.
  • Saugių ir pažangių technologijų panaudojimas.
  • Asmens dokumentų saugumo didinimas (gerinimas, tobulinimas).
  • Skaidrus ir efektyvus viešųjų pirkimų vykdymas.
  • Racionalus laiko ir kitų išteklių panaudojimas.
  • Novatoriškos ir kūrybiškos komandos ugdymas.

Atnaujinimo data: 2023-09-11